Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Aktualności

 • Rusza program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno Wschodniej

  Już w marcu planowane jest rozpoczęcie naboru projektów do inkubacji w ramach tzw. "Platformy startowej dla nowych pomysłów- Hub of Talents",  zgłaszanych przez młodych pomysłodawców chcących prowadzić spółkę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego.  

  Do Platformy  może przystąpić każdy, kto:
  -  nie ukończył 35 lat, 
  - ma pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej, 
  - zarejestruje spółkę na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego.
  Jakie korzyści daje uczestnictwo w Platformie?
  - udział w innowacyjnym, kompleksowym programie akceleracyjnym, oferującym szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,
  - udostępnione przestrzenie do pracy biurowej,
  - przynależność do budowanej sieci powiązań młodych przedsiębiorców z władzami 
  samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu,
  - przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego  produktu lub usługi,
  -  możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

  Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., pomysłodawca będzie mógł wybrać miejsce, w którym eksperci pomogą Ci rozwinąć Twoją innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbędą się odrębne cykle inkubacji.

  Więcej informacji oraz rekrutacja dostępne na stronie: startupplatforms.gov.pl
  dodano: 25.02.2016 r. 13:59