Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Aktualności

 • Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - oferta szkolenia

  Oferta szkolenia: Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów.
  Zmiany w grantach MFW, które wchodzą od 1 czerwca 2016r.:
  - zmiany w aplikowaniu o granty małe i standardowe
  - nowe terminy w Grantach Standardowych
  W 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. 
  Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%. 
  Dofinansowane zostaną projekty dotyczące: 
  - Współpracy kulturalnej (festiwale, wystawy, publikacje)
  - Wymiany młodzieżowej (np. obozy letnie, wymiany szkolne)
  - Edukacji (np. seminaria, warsztaty edukacyjne)
  - Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty)
  - Współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb)
  - Promocji turystyki (np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja konkretnych miejsc)
  - Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej
  - Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką
  - Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich 
  - Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą 
  - Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy 
  - Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy
  Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie. 
  W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.
  W roku 2016 jest kilka stałych terminów składania wniosków w:  czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy. 
  Cel szkolenia: 
  - Przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi  sfinansowanych projektów
  Korzyści z udziału w szkoleniu:
  - Przekazanie aktualnej wiedzy na temat konkursów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
  - Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania 
  - Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i rozliczania dokumentacji projektowej  
  Szkolenie będzie prowadziła Agata Ratuska trener/konsultant z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie do funduszy międzynarodowych. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze pozyskiwania grantów z MFV.
  Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej w przygotowaniu projektów, ich realizacji i rozliczaniu.
  Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe i dokumenty aplikacyjne przetłumaczone na język polski wraz z płytą CD oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  Oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej
  dodano: 13.05.2016 r. 13:04