Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

ArsLege - multimedialny serwis prawa.

Ars Lege to multimedialny serwis prawa przeznaczony dla prawników oraz kandydatów na uprawnienia oraz licencje zawodowe (maklerzy, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majatkowi, detektywi). Jego właścicielem jest Prawomaniacy Sp. z o.o. Spółka wprowadziła na rynek innowacyjny produkt Audioustawę -akt prawny w formie audio. Firma posiada również największą platformę testów prawnych w Polsce z bazą liczącą 32 000 pytań testowych. Już po 3 miesiącach od uruchomienia serwis mogł pochwalić się 200 000 unikalnych użytkowników. Obecnie dziennie odwiedzany jest średnio przez 12 000 osób a liczba ta stale wzrasta. www.arslege.pl  
W  Prawomaniacy Sp. z o.o., InQbe objęło 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 500.000,00 zł. Dało to 49,9% w kapitale spółki i taki sam procent głosów.
We wrześniu 2015 r. udziały w  Prawomaniacy Sp. z o. o. zostały sprzedane Bonnier Business Polska.
 
www.arslege.pl