Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

cFund

cFund.pl Sp. z o.o. stworzy system do finansowania społecznościowego projektów biznesowych, opartych o świadczenia zwrotne w formie udziałów w spółkach lub innego rodzaju bonusów.

 

InQbe Sp. z o.o. objęło 30% udziałów w kapitale zakładowym cFund.pl sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.