Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Producent kas automatycznych

 
GreenCash Technologie Sp. z o. o. zajmuje się głównie dostarczaniem innowacyjnych technologicznie urządzeń
pozwalających na automatyzację procesu obsługi płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
Podstawowym produktem firmy bazującym na innowacji są kasy automatyczne i opłatomaty.
Urządzenia dostosowywane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienów i mogą być poszerzane o nowe
elementy sprzętowe i oprogramowanie w zakresie dodatkowych funkcjonalności. Bazując na wiedzy i doświadczeniu
GreenCash łączy wybrane rozwiązania i tworzy z nich produkty odpowiadające potrzebom zróżnicowanych grup Klientów
takich jak np.: banki i instytucje finansowe, urzędy administracji publicznej, instytucje transportu pasażerskiego,
centra i sieci handlowe, hotele, obiekty sportowe, rekreacyjne czy kulturalne.
InQbe posiada 40% udziałów w kapitale Spółki