Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Pudełko z niespodzianką

3 QM Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce stara się zaszczepić na nasz rynek model zakupów subskrypcyjnych. W pierwszej fazie model ten realizowany jest w obszarze produktów kosmetycznych. Na platformie kissbox.pl klienci mogą zamówić subskrypcję kosmetyków znanych marek, które co miesiąc dostarczane sa na wskazany adres. Zawartość każdego kissbox'a jest do końca niewiadomą. InQbe posiada w spółce 49,98% udziałów co stanowi jednakowy procent głosów na Walnym Zgromadzeniu.