Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Tworzy narzędzie do samodzielnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych

 
NatuMed Sp. z o.o tworzy narzędzie Heremo, które wspomaga samodzielne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w oparciu o sensor Kinect.

InQbe Sp. z o. o. posiada 10% udziałów w w/w spółce.