Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Internetowe rozwiązanie z dziedziny e-learninguNowy Uniwersytet Sp. z o.o. wprowadzi internetowe rozwiązanie z dziedziny e-learningu.

         

InQbe Sp. z o.o. posiada 10% udziałów w Nowy Uniwersytet Sp. z o.o.