Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Dlaczego my?

InQbe oferuje kompleksową i długotrwałą pomoc w realizacji przyjętych do inkubacji projektów. Wspieramy działania pomysłodawcy od momentu przyjęcia wniosku do momentu zrealizowania korzyści z wprowadzenia koncepcji w życie. Zapewniamy nie tylko biurko i telefon.

Pomysłodawcy, których projekty realizowane będą przy udziale inkubatora mogą liczyć na:

 1. Infrastrukturę technologiczną i biurową inkubatora, w tym obsługę sekretariatu
 2. Wsparcie merytoryczne:
  • doradztwo w zakresie zarządzania i zakładania przedsiębiorstw
  • doradztwo w zakresie technologii i jej transferu do biznesu
  • przygotowanie biznesplanu popartego analizami i badaniami rynku i produktów oraz studium wykonalności
  • doradztwo w zakresie marketingu i sprzedaży usług i produktów IT / Internetu
  • szkolenia z wybranych zagadnień prowadzenia biznesu (podstawy finansów, zarządzania, wybrane aspekty prawne)
 3. Środki finansowe (do 200.000 euro na projekt) oraz pomoc w uzyskaniu dalszego finansowania