Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Wybór oferty - film promocyjny

  10.12.2010 r. 11:50

  "InQbe" Sp. z o. o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania filmu promocyjnego full-HD otrzymano 18 ofert, w tym 13 poprawnych, spełniających wymagania określone w zapytaniu. Wybrano ofertę z najniższą ceną wynoszącą 4.100,00 zł netto, złożoną przez firmę E2O Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. ..więcej
 • InQbe ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i wykonanie usługi streamingu on-line konferencji ? Rola kapitału w sukcesie projektów technologicznych i internetowych?. ..więcej
 • InQbe występuje z zapytaniem ofertowym na wykonanie filmu promocyjnego full-HD według przygotowanego we współpracy z Zamawiającym scenariusza ..więcej
 • Zapytanie ofertowe - System Video

  30.11.2010 r. 21:28

  InQbe Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest dostarczenie oprogramowania, umożliwiającego obsługę połączeń wideokonferencyjnych dla wielu uczestników w różnych lokalizacjach. ..więcej
 • "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia aplikacji internetowej, otrzymano 3 poprawne, wiążące oferty. ..więcej
 • InQbe Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wykonanie aplikacji internetowej, na potrzeby preinkubowanego projektu. ..więcej
 • "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera internetowego, otrzymano 2 poprawne, wiążące oferty. ..więcej
 • Wybór oferty - informacje prawne

  22.03.2010 r. 11:16

  "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do 3 wiodących dostawców informacyjnych na rynku prawniczym, dotyczące udostępnienia dla 2 stanowisk pracy - bazy tekstów i innych narzędzi prawnych, wpłynęły trzy oferty. ..więcej
 • InQbe Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest zakup serwera internetowego, na potrzeby preinkubowanego projektu. ..więcej
 • "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009r oraz badania zgodności realizowanego przez Spółkę projektu - "InQbe - inkubator projektów technologicznych i internetowych" z założeniami Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, wpłynęły trzy oferty. ..więcej