Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Wybór oferty - informacje prawne

  22.03.2010 r. 11:16

  "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do 3 wiodących dostawców informacyjnych na rynku prawniczym, dotyczące udostępnienia dla 2 stanowisk pracy - bazy tekstów i innych narzędzi prawnych, wpłynęły trzy oferty. ..więcej
 • InQbe Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest zakup serwera internetowego, na potrzeby preinkubowanego projektu. ..więcej
 • "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009r oraz badania zgodności realizowanego przez Spółkę projektu - "InQbe - inkubator projektów technologicznych i internetowych" z założeniami Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, wpłynęły trzy oferty. ..więcej
 • "InQbe" Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do 3 podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu, wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniały kryteria formalne określone w zapytaniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 16 lutego 2010r. wybrano ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę SmartSpot Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. ..więcej
 • InQbe Sp. z o.o. występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług dostępu do Internetu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie ..więcej
 • InQbe Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego InQbe Sp. z o.o. oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta, oraz przeprowadzenie badania na temat zgodności projektu InQbe - inkubator projektów technologicznych i internetowych z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ..więcej
 • Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera internetowego, otrzymano 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą z nich, złożoną przez firmę WOJ-TEC z Olsztyna. ..więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego serwera internetowego. ..więcej