Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

  • Wybór oferty - badanie sprawozdania finansowego za 2011r.

    "InQbe" Sp. z o. o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011r., wpłynęło siedem ofert spełniających wymogi formalne. Zgodnie z kryteriami oceny wybrano ofertę ALP Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zawierającą najniższą cenę usługi .
    dodano: 22.12.2011 r. 12:00