Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

  • Badanie sprawozdania finansowego

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego InQbe Sp. z o.o. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości i biegłych rewidentach w terminie do 31 marca 2013 roku.
    dodano: 12.12.2012 r. 11:27
  • Pobierz Zapytanie_ofertowe_audyt2012.docx [ .docx, 218.9 KB ]