Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

  • Wybór oferty - dostawa sprzętu komputerowego

     InQbe" Sp. z o. o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego otrzymano 3 poprawne, wiążące oferty.

    Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez firmę ELZA Leszek Ziemek z siedzibą  w Olsztynie
    dodano: 16.11.2011 r. 12:00