Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

  • Wybór oferty - analiza systemu

     Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy systemu z dnia 09.07.2012r wpłynęły cztery oferty, w tym jedna została odrzucona ze wzgledów formalnych. Zgodnie z kryteriami oceny wybrano ofertę Uselab Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, zawierającą najniższą cenę usługi.
    dodano: 24.07.2012 r. 12:02