Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Kryteria i selekcja

Pomysłodawcy zamierzający skorzystać z oferty inkubatora wnioskują o tzw. inkubację swojego projektu. Wniosek zostaje złożony poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia, znajdującego się m.in. na stronie internetowej Inkubatora (Formularz zgłoszenia). We wniosku należy syntetycznie zaprezentować istotę pomysłu. Opis taki nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4.

  Wnioski trafiają do biura projektu, gdzie są oceniane pod kątem kluczowych kryteriów. Aby wniosek został przyjęty musi wskazywać na innowacyjność rozwiązania, na którym opiera się projekt i możliwość wykorzystania go w biznesie, z uwzględnieniem przewidywanych źródeł dochodu. Branża, której dotyczy przedkładany projekt musi być zgodna z obszarem działania inkubatora (technologie IT, Internet), a wysokość wnioskowanej pomocy finansowej uzasadniona ekonomicznie. Ważnym jest, by założeniem pomysłodawcy była realizacja projektu docelowo w całkiem nowej, specjalnie w tym celu zarejestrowanej Spółce, a nie istniejącym już (w momencie zgłoszenia wniosku) podmiocie gospodarczym. Sam pomysł także powinien być nowy, a więc niewprowadzany wcześniej w życie w ramach innego przedsięwzięcia.

W zależności od sposobu zaprezentowania pomysłu, może zajść konieczność uzupełnienia informacji, w formie pisemnych odpowiedzi na przesłane przez nas pytania lub na umówionym spotkaniu.

Dużą wagę przywiązujemy do zaangażowania i motywacji osoby zgłaszającej i odpowiadającej za projekt.