Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Inkubacja

Inkubacja rozpoczyna się w momencie podpisania umowy o inkubację.
Jest to kluczowy czas (trwający od miesiąca do sześciu miesięcy) w realizacji projektu, którego wynikiem jest biznesplan projektu, weryfikacja założeń i ocena jego szans na sukces rynkowy.

W okresie inkubacji prowadzone są prace nad biznesplanem projektu i studium wykonalności, przeprowadzane są niezbędne badania i analizy, przygotowany jest ewentualny prototyp i koncepcja technologiczna projektu oraz udostępniane są raporty i inne źródła wiedzy.

Dodatkowo w ramach posiadanych kompetencji zespołu oferowana jest pomoc w zakresie rachunkowości i finansów, technologii informatycznych oraz analiz rynkowych i marketingu.

Okres inkubacji nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Po tym okresie inkubowany projekt powinien przenieść się poza inkubator i działać samodzielnie w warunkach rynkowych, jako samodzielny podmiot (spółka prawa handlowego).