Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Wejście kapitałowe

Na podstawie wyników inkubacji podejmujemy decyzję co do dalszej realizacji projektu w formie spółki kapitałowej. Wejście kapitałowe w wyinkubowany projekt InQbe może uzależnić m.in. od możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność Spółki ze źródeł prywatnych. Ocena inwestycyjna obejmie także przewidywany poziom przyszłych zysków i czas ich osiągnięcia. Kolejnym, ważnym czynnikiem jest pozytywna ocena liderów projektu i możliwość zbudowania kompletnego zespołu w krótkim czasie. Wskaźniki kryteriów określono w dokumencie Inkubatora – „Polityka inwestycyjna”.

Wkład kapitałowy InQbe nie może przekraczać równowartości 200 000 euro (dotyczy zarówno okresu inkubacji jak i wejścia kapitałowego liczonego łącznie). Przy czym, z okresu inkubacji do Spółki InQbe wnosi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (w tym: sprzęt komputerowy i urządzenia teleinformatyczne, oprogramowania i licencje, modele systemów i ich dokumentacja technicznej, prototypy, bazy danych, domeny internetowe, znaki graficzne i słowne, opracowania i raporty, biznesplany).