Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Wyjście z inwestycji

 Zaangażowanie InQbe w wyinkubowaną Spółkę jest ograniczone czasowo. Okres ten nie może przekroczyć 10 lat. Warunki wyjścia InQbe z inwestycji określa „Polityka inwestycyjna” inkubatora.

Wyjście z inwestycji może nastąpić poprzez sprzedaż akcji lub udziałów (zespołowi menedżerskiemu, inwestorom finansowym lub branżowym czy też na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu); aport akcji lub udziałów w wyniku połączenia podmiotów (w zamian za akcje lub udziały innej spółki); umorzenie akcji /udziałów przez spółkę lub likwidację spółki.

Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży akcji lub udziałów w inkubowanych firmach, InQbe przeznacza na kolejne inwestycje w inkubowane projekty i działalność inkubatora.