Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Polityka poufności InQbe

Charakter kontaktów z InQbe, związany z faktem złożenia niniejszego wniosku i jego treści ma charakter poufny – do czasu upublicznienia na stronie WWW projektu.

*Uwaga! Ponieważ trafia do nas wiele projektów, w tym zawierające takie same bądź podobne koncepcje, pomysły zawarte w przekazanym przez Ciebie dokumencie mogą być rozwijane w innym biznesie wspieranym przez InQbe. Dlatego nie przekazuj nam informacji, które uważasz za tajemnicę, do czasu podpisania odpowiedniego dokumentu o zachowaniu poufności.